top of page

Algemene voorwaarden Schoenen De Winter

Wie zijn wij

De Winter BVBA is gevestigd in Lier met maatschappelijke zetel te Lier, Grote Markt 68 met BTW nummer: BE 0449.869.766

Te bereiken via e-mail: schoenen.dewinter@hotmail.com of telefoon: +32 (0)3480 29 29

Privacy

Schoenen De Winter behoudt zich het recht voor om gegevens van gebruikers uitsluitend voor intern gebruik te verzamelen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Dit kan door middel van cookies, korte datastrings die op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd, die de verkoper in staat stellen de inhoud en layout van de site op de gebruiker af te stemmen. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die verband houden met de verkoper, zoals handelspartners, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen of belangengroepen. Deze organisaties kunnen klanten persoonlijke aanbiedingen doen of hen op de hoogte houden van promoties. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens heeft de gebruiker het recht om gegevens op elk moment in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te verwijderen als ze niet langer informatie willen over onze activiteiten. Om dit te bereiken, kunnen ze schriftelijk contact opnemen met de klantenservice van de verkoper.De klant is zelf verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van zijn paswoord en login-gegevens. Het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën op onze website helpt ons te onderscheiden van andere gebruikers. Dit helpt ons onze website te optimaliseren en verbetert de gebruikerservaring. Schoenen De Winter kan zien welke pagina's van de internetsite het meest worden bezocht door anonieme online bezoekersstatistieken bij te houden. Mits u expliciet toestemming heeft gegeven voor direct marketing, zullen de persoonsgegevens ook worden gebruikt. Schoenen De Winter kan uw gegevens gebruiken om marketingmateriaal en andere informatie met betrekking tot De Winter's producten en diensten te verzenden als u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van papieren of elektronische marketingmateriaal. Op elk moment kunt u deze toestemming gratis en zonder reden intrekken door bijvoorbeeld op de uitschrijf-link onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door contact op te nemen met onze klantenservice. Om vragen te stellen over deze privacyverklaring, kunt u ons contacteren op schoenen.dewinter@hotmail.com.

Foto's

De foto's van de producten op onze website worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er zich toch ondanks al onze voorzorgen toch een afwijking zijn dan kunnen hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Prijzen

Al onze prijzen en aanbiedingen op onze website zijn geldig op de dag dat ze worden aangeboden en zijn inclusief BTW en exclusief mogelijke verzendkosten.

Garantie

Schoenen De Winter zal, voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, haar interventie beperken tot het vervangen van de gebrekkige producten of het terugbetalen van de prijs, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. Schoenen De Winter kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van de verplichtingen van een leverancier met betrekking tot de uitvoering van de garantie. Schoenen De Winter is niet verantwoordelijk voor verlies of materiële of andere schade die de klant of een derde zou lijden wanneer de goederen worden gebruikt.

Verkoopcontract

Het verkoopcontract wordt opgemaakt bij de laatste stap voor betaling, m.a.w. wanneer u op de overzichtspagina van uw bestelling drukt op "Bestelling bevestigen". U aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Het verkoopcontract wordt pas definitief wanneer deze bevestigd is door de betaling van de prijs door de koper. Schoenen De Winter behoudt het recht een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. In dit geval zal u elektronisch binnen de 24 uur geïnformeerd worden. Hierbij verklaard u ook ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn voor uw aankoop.

Levering

Schoenen De Winter streeft ernaar een bestelling te leveren binnen de VIJF (5) WERKDAGEN na ontvangst van betaling. In geval van uitputting (totaal, gedeeltelijk, tijdelijk) van de bestelde goederen zal Schoenen De Winter u op de hoogte stellen van de exacte status van uw bestelling. Eventuele vertragingen in de leveringen geven de koper geen recht om zijn koop te annuleren of de goederen te weigeren en zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding. Bij uitputting van stock kan Schoenen De Winter de bestelling annuleren en zal u vervolgens het overeenkomstige bedrag retourneren. Foutief doorgegeven doorgeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten (zoals de kost voor het opnieuw aanbieden van de goederen). In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan Schoenen De Winter in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om de bestelde goederen te leveren. Gevallen van overmacht waardoor Schoenen De Winter ontheven wordt van zijn leveringsverplichting : oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dat geval wordt de klant wel terugbetaald. De terugzending is op kosten van de klant.

Klachten

Elke klacht kan via e-mail worden ingediend op schoenen.dewinter@hotmail.com. liefst met digitale foto en duidelijke omschrijving van de klacht. Deze zal binnen de 5 werkdagen worden behandeld.

Gelieve ermee rekening te houden dat een kleurverschil tussen de foto op onze site en het eigenlijke product nooit als fabricagefout kan aanzien worden en derhalve nooit het voorwerp van een klacht kan zijn.

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopcontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel De Winter bvba.

bottom of page